This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

regrupare in english

regrupare

regroup[v]

grouping[n.]

redrafted[pp]

regrouping[n]

pools[nm]

Context sentences for: "regrupare"

Conform informaţiilor pe care le avem, inamicul este într-o regrupare forţată.
According to the information we have, the enemy is now regrouping its forces.
Cere permisiunea de retragere si regrupare inafara orasului.
Major Lance sent me to try and contact you, sir. He wants your permission to pull back and regroup outside of town.
În cazul că am fi atacaţi, o regrupare ar fi dificilă.
In case of an attack, it would be hard to regroup.
Spania a devenit punctul liric de regrupare al stângii.
Spain's become the lyrical rallying point of the left.
A fost ca o regrupare de trupe din tinereţea lui Hitler, o retrospectivă.
It was like a Hitler Youth rally, in retrospect.
Aveau hărţi proaste, copiate după atlasele şcolare dar i-au atacat pe britanici continuu, fără opriri pentru odihnă sau regrupare.
They had bad maps, normally pulled out of pertaining to school atlases, but they had made front to the British without stopping to regroup.
Nu-i o sarcină prea uşoară. - Are loc o regrupare mondială. 24 de lideri vestici au votat în secret în favoarea omenirii săptămâna trecută la Bruxel.
It's happening Liam, a global realignment 24 western to need to the secret vote they say yes of humanity last week embraces good take the planet back
şi le-am lăsat în punctul de insertie-extractie plecând spre sud spre un punct de observaţie şi regrupare, cam la 300 yarzi de locul unde era ţinut ostatecul.
And we left them at the insert-extract point and proceeded south to an observational rally point, about 300 yards from where the hostage was being held.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ