This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

z uwagi in english

z uwagi

since[adv.]

because[adv.]

as a result[adv.]

Context sentences for: "z uwagi"

Lubisz cielęcinę z uwagi na okrucieństwo?
I think that's really cruel. Do you like it because it's cruel?
Z uwagi na uchylenie rozporządzenia
Following the repeal of Regulation No 467/2001, the Court
Z uwagi na tajemnicę lekarską
A little thing called doctor-patient privilege.
Zrezygnowałeś z kawy z uwagi na symbionta?
You gave up coffee for your symbiote? - I didn't know that.
Z uwagi na częstotliwość twoich wezwań.
Considering the amount I've been driving you around.
Z uwagi na działalność badawczo-rozwojową.
For the purposes of research and development activity.
Choćpewniepowinien, z uwagi na stresującą pracę.
Though he should have with the pressures of his job.
Ma prawo do prywatności z uwagi na jego życie. I godności. Z uwagi na jego śmierć.
He's entitled to privacy with regard to his life and dignity with regard to his death.
Z uwagi na rzadkość jest bardzo cenny.
This is a highly prized gem due to its scarcity.
Nie dokończyli budowy z uwagi na wojnę.
They stopped construction on it during the war.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ