This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

leci in english

Translation of "leci" in english

Jeśli leci do nas, to wkrótce się o tym przekonamy.
Well, if it's coming here, I suppose we'll find out soon enough.
ten nie jest dla popularności albo sprawić żeby dziewczyna płakała tu chodzi o moją piekną mame i twojego maniakalnego tate uu jak tam leci dziewczyny niedobrze właśnie widziałyśmy Bob'a i Pam w gorącej wannie
This one's not for popularity or to make another girl cry. It's for my beautiful mom and your mayonnaise-lovin' dad. Ooh, how's it going, girls?
Jak leci, potrzebujesz telefonu czy czegoś?
how's it going, do you need a phone or something?
Jak leci, mam na imię Peter chciałabyś gdzieś wyskoczyć?
Hey, how's it going? I'm Peter. You want to go out sometime?
Cześć, jak leci, super, czy mogę z tobą porozmawiać na sekundę, w 4 oczy?
Hey, how's it going, good can I talk to you for a second, in private ?
A mówiąc o nim, jak leci, pani administrator?
Speaking of which, how's it going there, Madame Administrator?
Więc, jak leci w świecie młodej singielki?
So, how's it going in the world of young and single?
Wysoko ponad chodnikiem leci matka kiwa na mie ręką i odlatuje
High above the pavement mother flies, beckons with her hand and flies away
Ktoś wkłada trochę materiałów wybuchowych pod bieliznę i leci przez Atlantyk.
Someone stuffs some explosives into their underwear and flies over the Atlantic.
leci pełna wdzięku nad skałami, drzewami i piaskiem wznosząc się nad urwiskami delikatnie opadając nad polami
She flies so gracefully overrocks, trees and sand soaring over cliffs and gently floating down to land
Co miesiąc leci do Bułgarii z wizytą do swojej dziewczyny, Anny.
He flies to Bulgaria every month to visit his girlfriend, Anna.
To szczególna noc. Kiedy zapalasz świeczkę w noc zaduszną i powiesz pięć Ojcze Nasz, i pięć Zdrowaś Mario, i pięć Wierzę w Boga, jedna dusza wylatuje z czyśćca i leci prosto do nieba.
It's a really special night, Every time you light a candle on All Souls' Night, and you have to say five Our Fathers and five Hail Marys and five Glory Be's, and then a soul flies up out of the flames of purgatory
To zabawne jak czas leci, 6 tysięcy lat minęło tak szybko.
It's a funny thing how time flies. Six thousand years go by so fast.
leci z prędkością powyżej 900 km na godzinę.
It flies at more than 900 kilometers per hour.
Klinger leci do dolara jak szczeniak do miski.
It's an instinct. Klinger goes for a dollar like a puppy goes for a slipper.
Kiedy sikasz pod prysznicem albo w toalecie, wszystko leci do ścieku, ze ścieku do oceanu, a wodę z oceanu pijemy wszyscy.
When a-you pee, either in the toilet or in a-the shower, it all goes to the sewer. The sewer all a-goes to the ocean. The ocean is the water we all a-drink.
leci prosto do jego ręki za każdym razem.
It goes right into his hand every single time.
leci z nóg. Trzeba będzie ze 3 muły, żeby go podnieść.
Christ, he goes down, it'll take three mules and a crane to pick him up again.
l od razu leci przez boisko, gna wzdłuż linii bocznej!
And there he goes cutting across the field, racing down the sideline!
Pomsta teraz leci na nieprzyjaciół twych zastawić sieci.
Revenge now goes to lay a complot to betray thy foes.
Może zrobić wielką różnicę, jako że czas leci.
Might make all the difference in the world as time goes by.
Więc, jak tam leci w tej wolnej części świata?
So, what's going on back here in the slow part of the world?
Pomyślałem, że wpadnę i zapytam jak leci.
I thought I'd just stop in, you know, and see what's going on?
Myślę, że Allina leci na ciebie, doktorze.
I think Allina might have a crush on you, Doc. - Oh, she does?
To za poderwanie matematyka, choć wiedziałaś, że leci na mnie.
And this is for making out with our math teacher when you knew he had a crush on me!