This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

czegoś in english

czegoś

something[pron.]

things[n.]

somewhere[adv.]

lesson[n.]

anything[adv.]

nothing[pron.]

is something

thingy[n.]

is anything

somethin

little something[n.]

Context sentences for: "czegoś"

Czegoś niepozornego, czegoś małego.
In a inside setting Like this, something small.
Szukałem czegoś - Szukałam czegoś
'Cause I was looking for something - 'Cause I was looking for something
Cóż, będziesz potrzebowała czegoś starego, czegoś nowego, czegoś pożyczonego, czegoś niebieskiego.
Well, you'll need something old, something new, uh, something borrowed, something blue.
Potzrebujesz czegoś wyzywającego, czegoś niecodziennego.
You need to get her something daring, something outrageous.
Producenci chcieli czegoś ekscytującego czegoś innego, czegoś poza schematami.
My producers thought it would be exciting to do something different, something truly out of the box.
Czy nie chcesz stworzyć czegoś, co żyje wiecznie, czegoś fenomentalnego, czegoś wielkiego, czegoś niezaprzeczalnego?
Don't you just want to make something that lives forever? Something that's phenomenal? Something that's great?
Chcę doświadczyć czegoś osobiście, czegoś intensywnego.
I want to experience something personal, something intense.
Potrzebuję czegoś toksycznego, czegoś przemysłowego. Dobra?
I need something toxic, something industrial.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ