This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

co tu się dzieje in english

Translation of "co tu się dzieje" in english

Co możesz mi powiedzieć o tym, co tu się dzieje?
Now, what can you tell me about what's happening here?
Skończ głupią gadkę i powiedz, co tu się dzieje.
Are you gonna cut the crap and tell me what's happening or what?
Po prostu nie rozumiem co tu się dzieje.
I just don't understand what's happening around here.
Skoro wiesz co tu się dzieje, czemu nie chcesz mi powiedzieć?
If you know what's happening, why won't you tell me?
Myślę, że gdy dostanie pałką, będzie wiedział, co tu się dzieje.
I think, uh, once he gets hit, he'll know what's happening.
Musimy znaleźć prawdziwych Tarkan i powiedzieć im co tu się dzieje.
We have to find the real Tarkans and tell them what's happening.
Naprawdę nie rozumie pan, co tu się dzieje.
You really don't understand what's happening here.
Faktem jest, że ja tu teraz dowodzę i odpowiadam za wszystko, co tu się dzieje.
The fact is, this is my command, and what happens here is my responsibility.
Jeśli wyjdę, nigdy nie wspomnę o tym, co tu się dzieje.
If I got out, I'd never mention what happens here.
Myślałem, że twoim zadaniem jest opisanie tego, co tu się dzieje. Ale on zabije Herkulesa!
I thought your job was to report to the world what happens here.
Musimy się zorganizować i pokazać ludziom na, zewnątrz co tu się dzieje.
Well, the only way that's going to happen is if we get organized, and let people on the outside know what's going on in here.
Nie wybieram się nigdzie dopóki nie odkryje co tu się dzieje
I'm not going anywhere until I find out what's going on here.
Zaraz otworzę tą klapę i będę krzyczeć dopóki, nie powiecie mi, co tu się dzieje.
I'm going to pop this hatch and I'm going to start screaming until you tell me what's going on.
Co jeszcze musi się stać, żebyś zrozumiał, co tu się dzieje?
What else has to happen for you to get what's going on here?
Bo siedzę tu i patrzę na ciebie i coś mi mówi, że dobrze wiesz, co tu się dzieje.
'Cause I'm sitting here looking at you looking at me, and my gut says you know exactly what's going on in here.
Idę do Tess, to jedyna osoba, która może nam powiedzieć, co tu się dzieje.
I'm going to Tess. She's the one person who can tell us what's going on here. No.
Co ona wyprawia? Chciałabym wiedzieć co tu się dzieje? Skąd ta smutna atmosfera?
I want to know what's going on, why all the grief?
Nigdzie nie idę. dopóki ktoś mi nie powie co tu się dzieje.
I'm not going anywhere until someone tells me what the hell's going on.
Chwileczkę, co tu się dzieje? Odczep się!
Just a minute, just a minute, what the hell's going on here?
Chciałabym się do cholery dowiedzieć co tu się dzieje
I would like to know what the hell's going on here.
Przysięgam, że nie wiem, co tu się dzieje!
I swear I have no fucking idea what the hell's going on!
Joe, co tu się dzieje przecież wciąż jesteś zawieszony?
Joe, what the hell's going on? You're still on suspension.
Czy ktoś mi powie co tu się dzieje do cholery?
Will somebody tell me what the hell's going on around here?
Może zacznij od tego, co tu się dzieje, do cholery?
You can start by telling me what the hell's going on here.
To nie jest sposób, proszę, uspokój się. Krok po kroku, uspokój się. Ja też nie wiem co tu się dzieje.
I don't know what the hell is going on here either, so were going to take it step by step and search every room in the house, alright?