This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

co tam się dzieje in english

Translation of "co tam się dzieje" in english

Zanim podejmie pan decyzję, proszę zajrzeć do hotelu Chandler Plaza i dobrze się przyjrzeć temu, co tam się dzieje.
Before you decide, you might want to drop by the Chandler Plaza Hotel, look at what's happening.
Mówiłem panu, nie wiem co tam się dzieje.
I told you sir, I don't know what's happening in there.
Zanim jednak podejmie pan ostateczną decyzję, może wpadnie pan do hotelu Chandler Plaza /i zobaczy, co tam się dzieje.
Before you decide, you might want to drop by the Chandler Plaza Hotel, look at what's happening.
Doktorze O'Malley może mi Pan powiedzieć, co tam się dzieje?
Hey. Hey, Dr. O'malley. Can you, uh, can you tell me what's happening in there?
Napisałeś książkę, żeby ludzie wiedzieli, co tam się dzieje.
You wrote the book So people would know what's happening there.
Z całym szacunkiem, To co tam się dzieje jest poza naszą możliwością zrozumienia.
With all due respect, what's happening out there is way beyond our comprehension.
Chcę wejść i zobaczyć co tam się dzieje.
(Caroline moaning loudly) I want to go in there and see what's happening so bad.
Nie możemy wychodzić, nie wiadomo, co tam się dzieje.
Got nowhere to be, we don't know what's out there.
Tam się dzieje coś dziwnego nie obchodzi mnie co tam się dzieje!
There's something strange going on in there. I don't care what's going on! Keep moving!
Tak więc co sądzisz o tym, co tam się dzieje?
So what's your take on what's going on over there?
Dowiemy się, co tam się dzieje, obiecuję.
We're going to find out what's going on, I promise.
Nie wyślemy ich tam, dopóki nie będziemy wiedzieli co tam się dzieje.
We won't put them in that gauntlet. Put them in a holding pattern until we know what's going on.
Nie wiem, co tam się dzieje, ale cokolwiek zarządzą, nie przegrasz.
Clifford, I don't know what's going on in there, but no matter what they rule, he's not going to lose this one.
W centrum handlowym zapanował chaos. Zjawiła się policja i pogotowie. Nie wiemy, co tam się dzieje.
It's complete and utter chaos down at the mall, police and emergency cruiser on the scene, we don't really know what's going on, still no word from Stormin' Norman.
Może pani przeczytać dowolną ilość raportów z naszych misji, ale zanim zadecyduje pani, co tu należy zrobić, a czego nie, niech pani przejdzie sama przez wrota i zobaczy, co tam się dzieje.
You can read as many mission reports as you want, but before you decide what should be done here, why don't you go through that gate and see what's going on for yourself?
Jedźmy tam i dowiedzmy się, do cholery, co tam się dzieje.
Let's get over there and find out what the hell's going on
Kelly, co tam się dzieje człowieku? Piechoty już nie ma.
Hey, Kelly, what the hell's going on out there, man?
Wiem jednak, że pozostawienie tam doktor Blake i szeryfa Cartera jest najbezpieczniejszym posunięciem i najlepszym sposobem na dowiedzenie się, co tam się dzieje.
What I do know is Dr. Blake and Sheriff Carter staying in there is both the safest course of action and the best way for us to find out what the hell is going on.
Cutter, niech ktoś mi do cholery powie, co tam się dzieje.
Cutter, Will someone please tell me what the hell is going on in there? !