This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

coś in english

coś[pron]

something[pron.]

Context sentences for: "coś"

Coś wielkiego, coś mega, coś ogromniastego.
Something big, something mega, copious, capacious, cajunga.
Muszę mieć coś starego, coś nowego, coś pożyczonego i coś błękitnego.
I need something old, something new, something borrowed and something blue.
Wiec mamy coś starego, Coś pożyczonego, coś niebieskiego.
We have the something old, something borrowed, something blue.
teraz, tutaj coś szalonego, coś dzikiego, coś podniecajacego
Right here, right now. Something crazy, something wild, something, naughty.
Zobaczmy, mamy coś starego, coś nowego, coś pożyczonego,
Let's see, we have something old, something new, something borrowed,
Coś osobistego, coś romantycznego.
Hi, Peggy. I waited till Steve left home. I need your help.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ