This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

wrong thing in Polish

wrong thing

coś nie tak

coś złego

złą rzecz

co trzeba

złe rzeczy

źle[adj/adv]

błąd[n]

złej rzeczy

coś źle

coś niewłaściwego

Context sentences for: "wrong thing"

And sometimes you do the wrong thing before you know you're doing the wrong thing.
I czasem zrobisz złą rzecz zanim się spostrzeżesz, że robisz coś złego.
I did the wrong thing. I did the wrong thing.
Ja nie powinnam była tego robić
I did the wrong thing for all the wrong reasons.
zrobiłem złą rzecz z mnóstwa złych powodów.
I'm worried about saying the wrong thing, or doing the wrong thing, and pushing him away again.
Boję się, że powiem lub zrobię, coś nie tak, i znowu go od siebie odepchnę.
Sometimes the right thing to do is the wrong thing.
Czasem, żeby postąpić właściwie, należy zrobić coś złego.
You do the wrong thing with the wrong person and you die.
Zrobisz coś nie tak, z nieodpowiednią osobą i zginiesz.
She says the wrong thing to the wrong person, she gets hurt.
Powie coś nie tak, nie temu gościowi, to stanie jej się krzywda.
Yeah, well, sometimes doing the right thing is the wrong thing.
Czasem robienie dobra kończy się źle.
Fear you'll say the wrong thing to the wrong person.
Strach przed wygadaniem się komuś.
How to tell the right thing, from the wrong thing.
Jak odróżniać co dobre, a co złe.
Either you do the right thing or the wrong thing.
Albo jesteś dobry albo zły
Belonged to the guys who did the wrong thing to the wrong man.
Należały do facetów, którzy zadarli z niewłaściwym człowiekiem.
I told him that sometimes the wrong thing was the right thing.
Powiedziałem, że czasami należy postąpić w sposób przeciwny.
That's because they're looking for the wrong thing.
To dlatego, że oni szukali niewłaściwej rzeczy.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ