This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

without taking anything in Polish

without[prep.]

taking[nf.]

anything[adv.]

Context sentences for: "without taking anything"

Leonor and her men are gone without taking anything.
Tego nie wiem. Leonor i jej ludzie odeszli stad niczego nie zabierajac.
Well, it's your third trip without taking anything out.
Przychodzisz już trzeci raz i wychodzisz z niczym.
For example, I go by garbage cans without taking anything.
Na przykład przechodzę obok kubłów na śmieci i nic nie biorę.
I can manage very well without taking anything from Armand.
Umiem sobie radzić bez pieniędzy Armanda.
In your experience, lnspector, when burglars or burglaresses break into a house, do they leave without taking anything?
Czy może pan inspektorze na podstawie własnych doświadczeń powiedzieć, czy włamywacze lub włamywaczki opuszczają domy nie zabierając niczego?

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ