This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

What's the matter in Polish

What's the matter[adv]

co się stało

o co chodzi

co jest

co się dzieje

co z tobą

o co ci chodzi

czym problem

coś nie tak

co ci jest

co jest grane

Context sentences for: "What's the matter"

What's the matter, darling? What's the matter?
Co się dzieje, kochanie?
What's the matter? Vlad Dracula, what's the matter?
Vladzie Dracula, co się stało?
What's wrong? What's the matter? What's wrong?
To jest w porządku, Ashley
Well, what's the matter, what's all the hurry?
Co się stało? Gdzie tak pędzisz?
What's the matter with my son? What's he doing?
Co się dzieje z moim synem?
Sam, what's the matter? What's the matter? I am in the middle of a nervous breakdown.
Gdzie się podziała twoja angielska powściągliwość?

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ