This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

that nothing goes wrong in Polish

nothing[pron.]

goes[n]

wrong[adj./adv.]

nie tak

złego

złe

złą

złym

źle[adj/adv]

w porządku[adj./adv.]

zły[adj]

w błędzie[adj]

błąd[n]

Context sentences for: "that nothing goes wrong"

Mr. Wang made it clear howimperative it is that nothing goes wrong.
Pan Wang dał jasno do zrozumienia jak ważne jest, by nic nie poszło źle.
I hid there and watched everything. So that nothing goes wrong now.
Byłem wtedy ukryty na pokładzie, żeby nic znowu nie było schrzanione.
Then it's my job to see that nothing goes wrong.
Muszę zadbać, aby do tego nie doszło.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ