This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

tell me what's wrong in Polish

tell[v.]

what's[pron.]

wrong[adj./adv.]

nie tak

złego

złe

złą

złym

źle[adj/adv]

w porządku[adj./adv.]

zły[adj]

w błędzie[adj]

błąd[n]

Context sentences for: "tell me what's wrong"

Can you tell me what's wrong with this picture?
Możesz mi powiedzieć co jest nie tak na tym obrazie?
Okay, Johnny, you gonna tell me what's wrong?
Johnny, powiesz mi co jest nie tak?
Now goddamn it, you tell me what's wrong with it.
Do diabła z tym. Powiedz mi co jest nie tak.
You gonna tell me what's wrong with me or not?
Powiesz mi co ze mną nie tak, czy nie?
You can. Look at me and tell me what's wrong.
Spójrz na mnie i powiedz, o co chodzi.
You don't have to tell me what's wrong with dan.
Nie musisz mi mówić, co jest nie tak z Danem.
Lily, can you tell me what's wrong with you ?
Lily, możesz powiedzieć, co ci dolega?
Can anybody tell me what's wrong with this picture?
Czy ktoś powie mi, co tu nie gra?
I cannot help you unless you tell me what's wrong.
Nie mogę ci pomóc dopóki nie powiesz mi co się dzieje.
If you tell me what's wrong, perhaps I can help?
Jeśli mi powiesz, co jej dolega, to być może będę mógł pomóc?
Uh, well, why don't you tell me what's wrong?
Może powiesz mi co się dzieję?
Will you please tell me what's wrong with her?
Ale co z nią jest nie tak?
Yes. Are you gonna tell me what's wrong or not?
Dowiem się, o co chodzi?
You won't talk to me? You won't tell me what's wrong?
Nie odezwiesz się do mnie?

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ