This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

something on your mind in Polish

something on your mind

coś cię trapi

coś na myśli

coś ci chodzi po głowie

coś cię gryzie

coś cię dręczy

coś cię martwi

coś do mnie

coś nie tak

Context sentences for: "something on your mind"

You got something on your mind, Tank, say what's on your mind.
Masz coś do mnie, Tank, wal śmiało.
Well, there's clearly something on your mind.
Widzę, że coś cię męczy
You look like you have something on your mind.
Wygląda na to, że coś cię trapi.
Okay,clearly,you have something on your mind,natalie.
Wyraźnie widać, że masz coś na myśli.
Mainie, is something wrong? You got something on your mind?
Mainie, czy coś jest nie tak?
Well, you have something on your mind, something I need.
Jak to mój mózg? Masz coś w swej głowie.
Well, you've obviously got something on your mind.
Więc, najwyraźniej coś zaprząta Ci głowę.
You've got something on your mind, that's obvious.
Coś ci zaprząta myśl, to oczywiste.
I think I know when there's something on your mind.
Wiem, kiedy coś cię trapi. Nie.
You've had something on your mind since you waltzed in.
Miałaś coś na myśli zanim tu przyszłaś.
Look, I know you got something on your mind, son.
Wiem, że coś cię trapi, synu
You look like you've got something on your mind.
Wyglądasz, jakby coś ci chodziło po głowie.
It just seems like there's something on your mind.
To tylko wydaje się jak jest coś na twoim umyśle.
You got something on your mind, son? No, sir.
Masz coś na mysli, synu?
You look like you got something on your mind.
Wyglądasz, jakby cię coś trapiło.
You seem like you have something on your mind, Doc.
Zdaje się, że coś cię męczy, doktorku.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ