This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

something's wrong in Polish

something's wrong

coś jest nie tak

coś nie tak

coś się stało

coś nie gra

coś się dzieje

coś jest nie w porządku

coś złego dzieje

coś jest źle

coś było nie tak

coś nie w porządku

Context sentences for: "something's wrong"

Something's wrong, something's wrong, I can't orb.
Coś jest nie tak. Nie mogę orbować
If something's wrong with the bitch, then something's wrong with the pup.
Jeśli jest coś nie tak z suką, to tak samo będzie ze szczeniakiem.
Something's wrong with the sequencing program.
Coś jest nie tak z programem.
(East Island language Dondo) Something's wrong!
Coś jest nie tak! (Język Wschodniej Wyspy Dondo)
General, something's wrong with Skywalker's astromech.
Generale. Coś jest nie tak z astromechem Skywalkera.
Something's wrong with your security cameras.
Coś jest nie tak z twoimi kamerami.
Is something wrong? Yeah, fucking right something's wrong.
Tak, racja, kurwa, coś sie stało.
What makes you think that something's wrong ?
Czemu myślisz, że coś jest nie tak?
There's a message from Tarek. Something's wrong.
Dostałem wiadomość od Tareka Coś jest nie tak.
It's Linus from the office. Something's wrong.
To z Linus biurowych. coś jest nie tak.
Craig Toomy, where are you? Something's wrong.
Coś jest nie w porządku.
And something's wrong with her pituitary gland.
I musi mieć coś nie tak z przysadką mózgową.
Rita, I think something's wrong with Harrison.
Rita, chyba coś nie tak z Harrisonem.
I think something's wrong with Franklin's headset.
Chyba coś jest nie tak z łącznością Franklina.
Please, stop reminding me that something's wrong.
Proszę, przestań mi przypominać, że coś jest nie tak.
I promised Mom. Something's wrong. I'm positive.
Czuję, że coś jest nie tak
All squadrons engaged, sir, but something's wrong.
Wszystkie Eskadry w akcji, sir, ale coś jest nie tak.
Answer it. Otherwise, she'll know something's wrong.
Odbierz, bo domyśli się, że coś jest nie tak.
Something's wrong. Her abilities aren't working.
Jej zdolności nie działają
What's wrong? - Nothing. Why do you think something's wrong?
Uwazam, ze nie ma w tym ani krzty prawdy.
Something's wrong. My transfer's not holding.
Jaki znów masz problem?
Something's wrong with Will physically, neurologically.
Coś mu dolega. Coś neurologicznego.
Hey, buddy, something's wrong with this picture.
Hej stary coś mi tu nie gra
Not quite. Something's wrong with my eyescope.
Stwierdzili, że wszystko jest w porządku.
No, look, something's wrong with this controller.
Wciskam X i nic się nie dzieje
Something's wrong with him, he's becoming nice.
Cos do niego nie pasuje, on staje się dobry.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ