This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

something's going down in Polish

something's

going[n.]

down[v.]

Context sentences for: "something's going down"

I think something's going down with his family.
Sądzę, że coś dzieję się w jego rodzinie.
They know something's going down today. Uh-huh.
Wiedzą, że coś się będzie działo.
Guys, something's going down at the cement factory.
Coś się dzieje w cementowni
Yo, Day-Day, something's going down with those eses across the street.
Wiesz Day Day, nie podoba mi się ten dom. Tam cały czas coś się dzieje.
Something's going down. A federal agent came looking for me.
Coś jest nie tak Agent federalny szukał mnie
Something's going down where none of that's gonna matter, Pope.
To wszystko może stracić jakiekolwiek znaczenie.
I know something's going down, whether you know about it or you don't.
Coś się wydarzy, niezależnie, czy wiesz o tym, czy nie.
Did you notify our people out there, let them know something's going down on their turf?
Przekazałeś naszym w Finlandii, że mają nas informować, jeśli coś się tam stanie?
Something's going down at 911; the operator reacted, became emotional, and I can't get her online.
Operator zareagował bardzo emocjonalnie. Nie mogę się z nią skontaktować.
All right, I'll tell you. Something's going down. You'll get your end.
I do tego potrzebowałeś stopnia doktorskiego?

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ