This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

means in Polish

means[v.]

oznacza

znaczy

środków

środki[n]

oznaczają

środkami

środek[n]

drodze

myśli

środka

Context sentences for: "means"

I don't think that means what you think it means.
Nie sądzę, że oznacza co myślisz to znaczy.
That means protest, that means march, that means disturb the peace, that means jail, that means risk!
To oznacza protesty, marsze, zamieszki, więzienie, to oznacza ryzyko.
This, then, means education, it means language-learning, it means vocational training, and it means regular employment and the rejection of anything unlawful.
Oznacza to także edukację, mam na myśli naukę języków, szkolenia zawodowe, a także regularne zatrudnienie i odrzucenie wszystkiego, co jest niezgodne z prawem.
Pink means lead, orange means mercury and rust means arsenic.
Kolor różowy oznacza ołów. Pomarańczowy rtęć. A rdzawy - arszenik.
Honor means sacrifice. Sacrifice means death.
Honor oznacza poświęcenie, a poświęcenie, śmierć.
It means food, it means shelter. It means college for the children.
Oznaczałoby jedzenie i schronienie.
Low potassium means no jump, means no trauma.
Mało potasu znaczy brak skoku, czyli brak urazu.
That means That means he doesn't have to talk.
To znaczy, że nie musi zeznawać
Every title means the opposite of what it means.
Każdy tytuł oznacza coś całkowicie odwrotnego.
Yeah, it means, um, it means a hardworking employee.
Tak, to znaczy, to znaczy ciężko pracujący pracownik.
Silver means assistant manager, which means assistant level decisions.
Srebrna oznacza asystenta menedżera, czyli decyzje na szczeblu asystenta.
Extra pain means extra cranky, means off his game.
Gorszy ból oznacza gorszy humor, a to wytrąca go ze skupienia.
Green light means it's buffering, red light means it's recording, and, uh, no light means it's off.
Zielone światło oznacza, że jest buforowanie, czerwone - nagrywanie, brak światła oznacza, że jest wyłączona.
I don't think enlightenment means what they think it means.
Uważam, że oświecenie nie oznacza tego, o czym oni myślą.
You know what that means? It means you don't care.
To znaczy, że ci nie zależy
The first means you're delusional, the second means I'm delusional.
Pierwsze znaczy, że masz nie po kolei. Drugie, że ja mam nie po kolei.
Family means children, and children means education.
Rodzina to dzieci, a dzieci to wykształcenie.
That means rifle ranges. That means daily close order drills. That means troop reviews but, above all, it means physical training.
Czyli strzelnica, musztra, przegląd żołnierzy, ale ponad wszystko, trening fizyczny.
You decide heads means good and tails means bad.
Decydujesz, że orzeł to dobra nowina a reszka to zła nowina.
That means special effects, that means overlapping green screen.
Mówię tu o efektach specjalnych, całej obróbce.
I know this means a lot to you, which means it means a lot to me.
Wiem, że to dla ciebie ważne, - czyli dla mnie również.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ