This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

it would be wrong to assume in Polish

wrong[adj./adv.]

nie tak

złego

złe

złą

złym

źle[adj/adv]

w porządku[adj./adv.]

zły[adj]

w błędzie[adj]

błąd[n]

assume[v.]

Context sentences for: "it would be wrong to assume"

But it would be wrong to assume that there is consensus on its possible content, as both Mr Titley and Mrs Bowles have illustrated.
Jednak błędem byłoby zakładać, że istnieje konsensus co do jego ewentualnej treści, o czym mówili pan poseł Titley i pani posłanka Bowles.
Even if it would be wrong to assume we're anything more than old acquaintances sharing a side of spinach.
Nawet, jeśli chodzi tylko o dwoje dawnych znajomych przy szpinaku.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ