This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

i want you to do something for me in Polish

want[n.]

something[pron.]

for[adv.]

Context sentences for: "i want you to do something for me"

After I do, I want you to do something for me.
Potem chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił.
Christine, I want you to do something for me.
Chciałbym, byś coś dla mnie zrobiła.
I want you to do something for me now, Isabel.
chciałbym, abyś teraz coś dla mnie zrobiła, Isabel.
In exchange, I want you to do something for me.
W zamian, chcę żebyś ty zrobiła coś dla mnie.
Okay. Okay, sweetie, I want you to do something for me.
Kochanie chcę, żebyś coś dla mnie zrobiła.
Look, I want you to do something for me, would you?
Zrobiłbyś coś dla mnie?
I want you to do something for me, to meet me.
Możesz po mnie przyjechać?
I want you to do something for me. Close your eyes. Do this.
Zamknij oczy, a jak je otworzysz jego już nie będzie.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ