This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

I am working in Polish

I am working

pracuję

współpracuję

ja muszę pracować

Context sentences for: "I am working"

Shit. Shouldn't you be working? I, uh, i am working, mr.
Nie powinieneś sprzątać?
Actually, I am working on something pretty exciting.
Tak naprawdę, pracuję nad czymś całkiem pasjonującym.
I am working on your behalf Kiera, believe me.
Pracuję nad tym, Kiera, uwierz mi
All right,I am working on somethingoutside of work.
No dobrze. Pracuję nad czymś. Nie służbowo.
I am working on something you are gonna love.
Pracuję nad czymś co ci się spodoba. Coś dużego.
Actually, I am working on some tomographic imaging research,
Jest na twoje posyłki. Pracuję teraz nad tomografią komputerową i przydałby mi się ochotnik.
And when I am working, it’s never for long.
Ma żonę i jest w takim wieku, że mógłby być moim ojcem.
Look, Monk, I told you I am working on that, okay?
Daj mi trochę więcej czasu. - Za późno, kapitanie.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ