This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

because in Polish

because[adv.]

ponieważ[conj]

powodu

ze względu

dzięki

uwagi

skoro

z uwagi

racji

winy

związku

Context sentences for: "because"

Because of her. Because she sacrificed herself. Because she refused to step aside.
Dzięki niej, poświęciła swoje życie, ponieważ odmówiła by się odsunąć.
Because of your brother, Because of your mother,
Z uwagi na twojego brata, na twoją mamę.
Because it doesn't exist, because that's nonsense, because you're an adult.
Ponieważ nic takiego nie istnieje, ponieważ jest to bzdura i jesteś dorosłym człowiekiem.
Why? Because you're upset. Because you're angry.
Ponieważ jesteś zdenerwowany, ponieważ jesteś zły.
Because it's meaningful, because it represents accomplishment.
Czemu ci tak zależy na twojej drużynie z pomponami? Ponieważ to coś znaczy, oznacza sukces!
Because it's gonna be difficult. Because it's dangerous.
Ponieważ będzie to trudne i niebezpieczne.
Because Enzo's dead or because you killed him?
Ponieważ Enzo nie żyje, czy ponieważ ty go zabiłeś? Oba.
Because he dumped them, because he got scared.
Ponieważ je wyrzucił, bo się przestraszył.
Because I can, because you fell for it, because you're inferior.
Bo mogę. Bo daliście się nabrać. Bo jesteście czymś podrzędnym.
Not because you got special powers, but because- well, because you're you.
Nie chodzi o twoje super moce, tylko o to, że jesteś tym, kim jesteś.
Because of the Jews, because of the blacks, because of the Orientals.
Wszystko przez Zydów, Murzynów i Azjatów.
Because nothing could've happened because you're married.
Bo nic się nie mogło wydarzyć, bo jesteś żonaty.
Because you're stupid. Because you're a cripple.
Bo jesteś głupi i jesteś kaleką.
Because we're strong Dwight, because we're strong.
Bo jesteśmy silni Dwight, bo jesteśmy silni.
Because you're a coward, because you're lazy.
Bo jesteś tchórzem i leniem
Because you're minors. Because you were trespassing. And, zak, because a man died.
Bo jesteście nieletni, wchodziłeś na cudzy teren i dlatego, że zginął człowiek.
Because he's nothing! Because I love a challenge!
Bo jest nikim i lubię wyzwania.
This because he's Chinese, because he's not white.
Dlatego, że jest Chińczykiem, nie jest biały.
Because its me, because its my fucking fault?
Moja wina? Moja, kurwa, wielka wina? !
Because of us screwing'. Because of us screwing'.
Przez to, że się pieprzymy
Because of you. Because your heart is strong.
Bo twoje serce jest silne

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ