This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

gegroepeerd in english

gegroepeerd[adj/pp]

lumped together

grouping[n.]

clustered[adj.]

grouping together

grouped together

grouped[pp]

Context sentences for: "gegroepeerd"

Waarom zijn de piramides zo gegroepeerd?
What is the significance of the alignment of the pyramids?
Deze krabbels zijn gegroepeerd in priem getallen.
These scratches are grouped in prime numbers.
Er hebben altijd al spoken in de machine gezeten willekeurige stukjes programma die zich hebben gegroepeerd om onverwachte protocollen te vormen.
There have always been ghosts in the machine. Random segments of code that have grouped together to form unexpected protocols.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ